Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Wat verstaat Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. onder MVO?

Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. streeft naar duurzaamheid,  veiligheid en een goede sturing van directie binnen onze organisatie. Wij zijn constant aan het sturen tussen de factoren People, Planet en Profit, tevens willen we hier de juiste balans in houden.

Mensen (People)

Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. streeft altijd naar een goede dienstverlening. Onze medewerkers zijn zodanig opgeleid om een goede dienstverlening te garanderen. Wij houden de medewerkers op niveau door middel van bijscholing en cursussen die daartoe bijdragen. De gezondheid, veiligheid en het welzijn van de medewerkers zijn voor ons van essentieel belang.  Respect en waardering binnen onze organisatie, staan bij ons hoog in het vaandel.

Milieu (Planet)

Wij zijn er op gebrand om zoveel mogelijk werk te verzetten, met een zo laag mogelijke CO uitstoot. Door aanschaf van nieuw duurzaam materieel, denkend aan Euro 5 en 6 motoren met Ad-blue inspuiting, stoten wij zo min mogelijk schadelijke stoffen uit. Door middel van cursussen en begeleiding, denkend aan ‘Het Nieuwe Rijden’ kunnen wij de milieuprestaties verbeteren.
 

Winst (Profit)

Door MVO toe te passen binnen onze organisatie, zullen we besparen op uitstoot van schadelijke stoffen, waardoor er brandstofkosten bespaard zullen worden. Wij zijn gestart met de CO₂-prestatieladder op niveau 3. Door de CO₂-prestatieladder treffen wij maatregelen en doelstellingen omtrent CO uitstoot, waardoor de factoren People, Planet en Profit verbeterd zullen worden.
 

Algemeen MVO-beleid

De wereld is in beweging. We vinden het steeds gewoner worden om in ons dagelijks leven rekening te houden met het milieu en CO2-uitstoot. Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. vindt het niet meer dan vanzelfsprekend om hier een voortrekkersrol in te spelen.

Dat wij actief bezig zijn met deze ambitie, valt duidelijk te zien binnen en buiten de organisatie. Intern benutten wij maximaal de mogelijkheden om het negatieve effect op het milieu te beperken. Extern besteden wij  proactief aandacht aan de milieu- en duurzaamheidswensen van opdrachtgevers. Een voorbeeld hiervan is het behalen van niveau 3 op de CO2-prestatieladder van ProRail.

Om het concreet en aantoonbaar te maken dat wij ons inspannen om de negatieve impact op de leefomgeving te beperken richten wij ons op één van de grootste oorzaken van de opwarming van de aarde: CO2 gas. Het reduceren van CO2 begint bij inzicht. Daarom berekenen wij jaarlijks onze CO2 footprint.

Aan de hand van onze CO2 footprint, gaan wij sturen binnen onze organisatie, wat tot verbetering zal leiden.

 

Transportbedrijf G.L. de Haan

Tabaksplanter 1
3861 SH Nijkerk
T 033 2456279