Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. blijft sinds 2014 gaan voor CO2 reductie!

 

Pro Rail, Rijkswaterstaat en vele andere bedrijven belonen opdrachtnemers die zich hebben laten certificeren ten opzichte van de CO2-Prestatieladder. Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van haar diensten reduceren. Om in aanmerking te komen voor  beloning van opdrachtgevers heeft Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. gekozen voor certificering volgens de CO2-Prestatieladder.

 

Om dit te realiseren berekent Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. halfjaarlijks haar CO2 footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2014 is de CO2 footprint over het jaar 2013 voor het eerst berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) conform richtlijnen van ISO14064-1. Deze footprint berekening dient als referentiejaar en wordt onderstaand gepresenteerd:

 

 

Om deze uitstoot te reduceren heeft Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld: 

 

 

Scope 1:

 Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. wil in 2021 9% en in 2023 10% per gereden km minder CO2 uitstoten t.o.v. het referentiejaar 2013.

Scope 2:

 Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. wil in 2021 8% en in 2023 10% minder CO2 uitstoten t.o.v. het referentiejaar 2017.

Toelichting

Referentiejaar

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

 
 

2013

2017

2019

2020

 

Gemiddelde CO2 uitstoot per kilometer in kg

1,287

1,238

1,214

1,168

 

Gereden kilometers

1963675

2139368

2174375

2212918

 

Totale uitstoot (in ton CO2)

2576,4

2753,5

2751

2694,6

 

 

Doelstellingen scope 1

Om deze doelstelling te realiseren heeft Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. een het volgende pakket maatregelen opgesteld of reeds uitgevoerd:

* Gebruik Total Cards Online Pluspakket

* Bij aanschaf nieuw materiaal sturen op laag verbruik

* Vervanging personenauto’s zoveel mogelijk door hybride voertuigen

* Zorgen voor de juiste bandenspanning van de vervoermiddelen

* Fleetmanagement rapportage beschikbaar stellen voor de chauffeur

* Aanschaf autolaadkranen met auto start/stopfunctie op de afstandsbediening

* Gebruik alternatieve brandstof HVO20

* Alle medewerkers instrueren op de toepassing van ‘Het Nieuwe Rijden’;

* Wedstrijd organiseren voor de zuinigste rijder

* Continue rijstijlanalyse voor de chauffeur via app van Data2Track

Doelstellingen scope 2

* Aanschaf van duurzamere verlichting (LED)

* Beheer klimaatinstallatie

 

Individuele bijdrage

Aan de werknemers wordt gevraagd ook ieder een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van CO2 uitstoot. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen:

* Elektrisch apparatuur uitzetten, als deze niet meer nodig zijn

* Zorgen voor de juiste bandenspanning

* ‘Het Nieuwe Rijden’ toepassen;

 

We vragen van iedere werknemer/ belanghebbende ideeën om onze CO2 uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2 reductiedoelstelling te behalen.

Handboek

Handboek CO2 Prestatieladder versie 10 maart 2021

 

Website SKAO/CO₂-prestatieladder

www.skao.nl

www.co2-prestatieladder.nl

Archief

CO2 prestatieladder april 2015

CO2 prestatieladder oktober 2015

CO2 prestatieladder april 2016

CO2 prestatieladder oktober 2016

CO2 prestatieladder april 2017

CO2 prestatieladder oktober 2017

CO2 prestatieladder april 2018

CO2 prestatieladder oktober 2018

CO2 prestatieladder april 2019

CO2 prestatieladder oktober 2019

CO2 prestatieladder april 2020

CO2 prestatieladder oktober 2020

Transportbedrijf G.L. de Haan

Tabaksplanter 1
3861 SH Nijkerk
T 033 2456279