Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. blijft gaan voor CO2 reductie!

 

Pro Rail en Rijkswaterstaat belonen opdrachtnemers die zich hebben laten certificeren ten opzichte van de CO2-Prestatieladder. Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten reduceren. Om in aanmerking te komen voor  beloning van opdrachtgevers kiest Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. voor certificering volgens de CO2-Prestatieladder.

 

Om dit te realiseren berekent Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. halfjaarlijks haar CO2 footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2014 is de CO2 footprint over het jaar 2013 voor het eerst berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) conform richtlijnen van ISO14064-1. Deze footprint berekening dient als basisjaar en wordt onderstaand gepresenteerd:
 

Om deze uitstoot te reduceren heeft Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld: 

 

  Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. stoot in 2020 6% per gereden kilometer minder CO2 uit ten opzichte van het jaar 2013.

 

 

 

Toelichting

Basisjaar

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

 
 

2013

2014

2015

2016

2017

 

Gemiddelde CO2 uitstoot per kilometer in kg

1.29

1.22

1.23

1,23

1,24

 

Gereden kilometers

1963675

2111092

2126708

2134872

2139368

 

Totale uitstoot (in ton CO2)

2576

2657

2704

2723

2756,4

 

 

Doelstellingen

Om deze doelstelling te realiseren heeft Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. een het volgende pakket maatregelen opgesteld of reeds uitgevoerd:

* Gebruik Total Cards Online Pluspakket

* Bij aanschaf nieuw materiaal sturen op laag verbruik

* Vervanging personenauto’s zoveel mogelijk door hybride voertuigen

* Zorgen voor de juiste bandenspanning van de vervoermiddelen

* Fleetmanagement rapportage beschikbaar stellen voor de chauffeur

* Aanschaf autolaadkranen met auto start/stopfunctie op de afstandsbediening

* Gebruik verbeterde dieselolie / alternatieve brandstoffen

* Aanschaf van duurzamere verlichting (LED) voor kantoren en kantine

* Beheer klimaatinstallatie

* Alle medewerkers instrueren op de toepassing van ‘Het Nieuwe Rijden’;

* Wedstrijd organiseren voor de zuinigste rijder.

 

Individuele bijdrage

Aan de werknemers wordt gevraagd ook ieder een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van CO2 uitstoot. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen:

* Elektrisch apparatuur uitzetten, als deze niet meer nodig zijn

* Zorgen voor de juiste bandenspanning

* ‘Het Nieuwe Rijden’ toepassen;

* Probeer zo hoog mogelijk in de competitie ‘zuinigste chauffeur’ te komen.

 

We vragen van iedere werknemer/ belanghebbende ideeën om onze CO2 uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2 reductiedoelstelling te behalen.

Handboek

Handboek CO2 Prestatieladder versie 7 april 2018

Website SKAO/CO₂-prestatieladder

www.skao.nl

www.co2-prestatieladder.nl

Transportbedrijf G.L. de Haan

Tabaksplanter 1
3861 SH Nijkerk
T 033 2456279