Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. blijft gaan voor CO2reductie!

Pro Rail en Rijkswaterstaat belonen opdrachtnemers die zich hebben laten certificeren ten opzichte van de CO2-Prestatieladder. Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. wil de uitstoot van CO2en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten reduceren. Om in aanmerking te komen voor  beloning van opdrachtgevers kiest Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. voor certificering volgens de CO2-Prestatieladder.

Om dit te realiseren berekent Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. halfjaarlijks haar CO2footprint. Dit inzicht in de CO2uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2014 is de CO2footprint over het jaar 2013 voor het eerst berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) conform richtlijnen van ISO14064-1. Deze footprint berekening dient als basisjaar en wordt onderstaand gepresenteerd:

Om deze uitstoot te reduceren heeft Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

Scope 1:

Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. wil in 2019 5% en in 2020 6% per gereden km minder CO2 uitstoten t.o.v. het basisjaar 2013.

Scope 2:

  Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. wil in 2019 14% en in 2020 15% minder CO2 uitstoten t.o.v. het jaar 2016 (2016 is het jaar waarbij de huidige locatie volledig in gebruik genomen is).Toelichting

Basisjaar

Gerealiseerd

Gerealiseerd 1e halfjaar

 
 

2013

2017

2019

 

Gemiddelde CO2 uitstoot per kilometer in kg

1,287

1,238

1,224

 

Gereden kilometers

1963675

2139368

1089092

 

Totale uitstoot (in ton CO2)

2578,1

2756,4

1389,6

 


 

Doelstellingen scope 1

Om deze doelstelling te realiseren heeft Transportbedrijf G.L. de Haan B.V. een het volgende pakket maatregelen opgesteld of reeds uitgevoerd:

* Gebruik Total Cards Online Pluspakket

* Bij aanschaf nieuw materiaal sturen op laag verbruik

* Vervanging personenauto’s zoveel mogelijk door hybride voertuigen

* Zorgen voor de juiste bandenspanning van de vervoermiddelen

* Fleetmanagement rapportage beschikbaar stellen voor de chauffeur

* Aanschaf autolaadkranen met auto start/stopfunctie op de afstandsbediening

* Gebruik verbeterde dieselolie/alternatieve brandstoffen

* Alle medewerkers instrueren op de toepassing van ‘Het Nieuwe Rijden’;

* Wedstrijd organiseren voor de zuinigste rijder

* Continue rijstijlanalyse voor de chauffeur via app van Data2Track

 

Doelstellingen scope 2

* Aanschaf van duurzamere verlichting (LED) 

* Beheer klimaatinstallatie

 

Individuele bijdrage

Aan de werknemers wordt gevraagd ook ieder een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van CO2uitstoot. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen:

* Elektrisch apparatuur uitzetten, als deze niet meer nodig zijn 

* Zorgen voor de juiste bandenspanning 

* ‘Het Nieuwe Rijden’ toepassen;

* Probeer zo hoog mogelijk in de competitie ‘zuinigste chauffeur’ te komen.

 

We vragen van iedere werknemer/ belanghebbende ideeën om onze CO2uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2reductiedoelstelling te behalen.

Handboek

Handboek CO2 Prestatieladder versie 8 maart 2019

 

Website SKAO/CO₂-prestatieladder

www.skao.nl

www.co2-prestatieladder.nl

 

Transportbedrijf G.L. de Haan

Tabaksplanter 1
3861 SH Nijkerk
T 033 2456279