Map april archief CO-Prestatieladder 2015

V.O.F. Transportbedrijf G.L. de Haan gaat voor CO2 reductie!

Pro Rail en Rijkswaterstaat belonen opdrachtnemers die zich hebben laten certificeren ten opzichte van de CO2-Prestatieladder. V.O.F. Transportbedrijf G.L. de Haan wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten reduceren. Om in aanmerking te komen voor beloning van opdrachtgevers kiest V.O.F. Transportbedrijf G.L. de Haan voor certificering volgens de CO2-Prestatieladder.

Om dit te realiseren berekent V.O.F. Transportbedrijf G.L. de Haan halfjaarlijks haar CO2 footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2014 is de CO2 footprint over het jaar 2013 voor het eerst berekend. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) conform richtlijnen van ISO14064-1. Deze footprint berekening dient als basisjaar en wordt onderstaand gepresenteerd:

Om deze uitstoot te reduceren heeft V.O.F. Transportbedrijf G.L. de Haan de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:
 

V.O.F. Transportbedrijf G.L. de Haan stoot in 2017 3% minder CO2 uit ten opzichte van het jaar 2013.

(Bovenstaande eerste tabel betreft het basisjaar 2013, tweede tabel het eerste halfjaar van 2014 en de derde tabel betreft gehele jaar 2014)

*conform scope 1 en 2
**deze doelstelling is gerelateerd 35 FTE en gereden kilometers

Doelstellingen
Om deze doelstelling te realiseren heeft V.O.F. Transportbedrijf G.L. de Haan een het volgende pakket maatregelen opgesteld of reeds uitgevoerd:
* Gebruik Total Cards Online Pluspakket (vanaf mei 2014);
* Bij aanschaf nieuw materiaal sturen op laag verbruik (vanaf juli 2014);
* Zorgen voor de juiste bandenspanning van de vervoermiddelen (vanaf oktober 2014);
* Aanschaf van duurzamere verlichting (LED) voor kantoren en kantine (vanaf januari 2015);
* Alle medewerkers instrueren op de toepassing van ‘Het Nieuwe Rijden’;
* Wedstrijd organiseren voor de zuinigste rijder.

Individuele bijdrage
Aan de werknemers wordt gevraagd ook ieder een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van CO2 uitstoot. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen:
* Elektrisch apparatuur uitzetten, als deze niet meer nodig zijn (april 2014);
* Zorgen voor de juiste bandenspanning (oktober 2014);
* ‘Het Nieuwe Rijden’ toepassen;
* Probeer zo hoog mogelijk in de competitie ‘zuinigste chauffeur’ te komen.

We vragen van iedere werknemer/ belanghebbende ideeën om onze CO2 uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2 reductiedoelstelling te behalen.

Website SKAO/CO₂-prestatieladder
www.skao.nl
www.co2-prestatieladder.nl
 

Actieve deelname intitiatief Movaresdownloads: 22 | type: pdf | size: 0 kB
Communicatieplan CO2 reductiesysteemdownloads: 21 | type: pdf | size: 0 kB
Review CO2 reductiedoelstellingendownloads: 22 | type: pdf | size: 0 kB
Energie meetplan 2013-2017downloads: 23 | type: pdf | size: 0 kB

Transportbedrijf G.L. de Haan

Tabaksplanter 1
3861 SH Nijkerk
T 033 2456279