Terug naar overzicht
Transport van trapportalen

Voor onze opdrachtgever Van Ee Staalspecialisten vond 20 september jongstleden een transport plaats van  2 trapportalen. Het betrof hier exceptioneel vervoer omdat de breedte van de portalen 4,50 meter bedroeg. Onder begeleiding van onze speciaal transportbegeleider Rens Wouters, die overigens ook de vereiste vergunning had geregeld, en een collega transportbegeleider werden de 2 vrachten deskundig en veilig door Gerrit van de Brake en Graddus de Haan Jr. naar de plaats van bestemming, in dit geval Nieuwegein, gebracht. Aangekomen bij de bouw werden de 2 trapportalen met behulp van een torenkraan van de bouw gelost en aan de achterkant van het in aanbouw zijnde gebouw neergelegd. De torenkraan en onze trekker met 110 tonmeter autolaadkraan die als zogenaamde "staartkraan" fungeerde hebben vervolgens de trapportalen vanuit horizontaal naar verticaal gehesen waarna de torenkraan de portalen nog uiterst precies op de reeds bestaande ankers kon zetten.  

Staaltje samenwerking tussen "staalverlegger" en "staalvervoerder"

 

Transportbedrijf G.L. de Haan

Tabaksplanter 1
3861 SH Nijkerk
T 033 2456279